منوی اصلی
دسته پایه سوم 9 مطلب

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان

خداوند متعال را سپاس می گو ییم که به لطف او توانستیم کتاب جدید مطالعات اجتماعی را تولید و به شما تقدیم کنیم. این کتاب بر مبنای راهنمای جدید مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزشی عمومی 1 نوشته شده است. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در طیّ زمان های مختلف )گذشته، حال و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند و رشته های مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات زیست محیطی و نظایر آن را دربر م یگیرد. رویکرد اصلی برنامه ی جدید مطالعات است. این برنامه سعی میک​ند زمین ههای تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ...
بازدید : 382 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی خوانداری پایه سوم

پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب ،» برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « فارسی پایه ی سوم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکّر، ایمان، برنامه ی « اخلاق و عمل( و جلو ههای آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پایه ی تألیف و سازماندهی شده است. ،» درسی فارسی دوره ی ابتدایی رویکرد خاصّ برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فر ازبانی یا مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به دو پهنه ی مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفکّر، نقد و تحلیل( پرداخته شده است. کتاب فارسی )مهارت ...
بازدید : 395 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی نوشتاری پایه سوم

نخست، خدای مهربان را سپاس می گوییم و برای موفّقیت از درگاه او یاری می جوییم. کتاب فارسی پایه ی سوم، بر پایه ی رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران » و چهارچوب «برنامه ی درسی فارسی دوره ی ابتدایی »، تألیف و سازماندهی شده است. رویکرد عام در تدوین، انتخاب و سازماندهی محتوا، شکوفایی فطرت الهی با تکیه بر نگرش فرهنگی  تربیتی است و رویکرد خاصّ برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فر ازبانی یا مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به دو پهنه ی مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفکّر، نقد و تحلیل( پرداخته است. کتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاری زبان و به دیگر ...
بازدید : 422 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه سوم

کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تدوین کتاب های درسی ریاضی پایه ی اوّل و دوم تألیف شده است. در این کتاب تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعّال ایفا کنند. در عین حال، مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آن ها را در حلّ مسئله تقویت کند. کتاب به ابعاد مختلف دانش ریاضیّات توجّه دارد. این دانش از طرفی، یک هنر است که باید از لحاظ زیبایی شناسی و حقیقت نمایی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد و از طرف دیگر، در همه ی علوم بشری کاربرد و حضور تعیین کننده دارد. آموزش ریاضیّات نه تنها اهرمی مؤثّر برای رشد ...
بازدید : 666 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب علوم تجربی پایه سوم

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد ...
بازدید : 331 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه سوم

سعی کنیم از همه ی کتاب های درسی خود به ویژه کتاب آموزش قرآن که دارای آیات نورانی قرآن کریم است، به خوبی محافظت کنیم، همیشه آن را پاکیزه نگه داریم و در احترام به آن بکوشیم؛ و چه خوب است همیشه در کلاس قرآن با وضو باشیم. شایسته است در پایان سال تحصیلی، این کتاب را در کتابخانه ی خود نگه داری کنیم یا به مدرسه تحویل دهیم. کد کتاب: 12/1 دوره تحصیلی: پایه سوم سال تحصیلی: 95-96
بازدید : 370 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه ی هدیه های آسمان پایه سوم

شب های ماه رمضان در مسجد محلّه ی ما مراسم سخنرانی برگزار می شد. آن شب امام مسجد بعد از ستایش خدا بر پیامبر و آل و یاران او درود فرستاد و گفت : امشب می خواهم درباره ی امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب )رضی الله عنه( صحبت کنم. حضرت علی، پیشوایی مهربان، خوش سخن و عادل بود که خدا، پیامبر و همه ی مؤمنان او را دوست دارند. او در روز هفدهم رمضان سال چهلم هجری شهید شد. مردی گمراه، هنگام نماز ضربه ای برفرق سر او وارد کرد و او را به شهادت رساند. شهادت امیرالمؤمنین برای ما مسلمانان بسیار دردناک است. امام مسجد به اینجا که رسید، گریه اش گرفت و گفت امام حسین )رضی الله عنه( نیز در کربلا در کنار هفتاد و دو ...
بازدید : 304 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان اسلامی پایه سوم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همكار محترم، جهت پیشبرد بهتر فرایند یاددهی  یادگیری در آموزش این كتاب، توجّه شما را به نكات زیر جلب می نماییم: 1. برای تدریس این كتاب، مراجعه به راهنمای معلّم ضروری است. بخشی از محتوای آموزشی در كتاب راهنمای معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن، فرایند آموزش تكمیل نخواهد شد. ٢. حوزه های موضوعی خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی، احکام، مراسم اسلامی و شخصیت های دینی به وسیله رنگ های مختلف در فهرست کتاب تفکیک شده اند. همکاران محترم در تدریس هر درس به اهداف حوزه ی موضوعی آن درس، توجّه ویژه داشته باشند. 3. در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، كتاب كار جداگانه ای ...
بازدید : 339 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی پایه سوم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همكار محترم؛ جهت پیشبرد بهتر فرایند یاددهی  یادگیری در آموزش این كتاب، توجّه شما را به نكات ذیل جلب می نماییم: ١. كلیه ی فعّالیت های این درس برای اجرا در کلاس درس و زیر نظر آموزگار پیش بینی شده است. ٢. تدریس برخی دروس م یتواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد. یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا احساس نیاز آموزگار، می توان برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس نمود. ٣. ارزشیابی درس هدیه های آسمان به صورت توصیفی صورت م یپذیرد. جهت كسب اطّلاعات بیشتر پیرامون شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی به كتاب راهنمای معلّم مراجعه نمایید. 4. محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشكیل شده است. به ...
بازدید : 329 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :