منوی اصلی
دسته پایه چهارم 9 مطلب

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماعی ٥  منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده ...
بازدید : 520 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی مهارت های خوانداری پایه چهارم

پس از حمد و ستايش پروردگار مهربان به آگاهي مي رسانيم كه کتاب فارسی پايه ی چهارم يعني شکوفايی فطرت الهی، ، » برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ايران « بر بنياد رويکرد عام استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ايمان، اخلاق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهن هي )خود، خلق، خلقت و خالق( تأليف و سازماندهی شده است. رويکرد خاص برنامه ي زبان آموزي بر آموزش مهارت های زبانی و فر ازبانی يا مهارت آموزی، استوار است؛ به همين روی در كتاب فارسي چهارم، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به آموزش و تقويت تفكّر، نقد و تحليل و پرورش سواد ادراكي نيز توجّه شده است. آموزش سطوح پيشرفته ي چهار مهارت ...
بازدید : 349 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی نوشتاری پایه چهارم

نوشتن يكي از مهارت هاي زباني است كه از طريق آن، شخص مي تواند انديش هها، باورها، احساسات و تجربه های ديداري، شنيداري و خوانداري خويش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نويسنده، اين توانايي را م يدهد تا در مورد مطالبي كه م يخواهد بنويسد، تفكّر كند و نوشته هاي خود را پيرايش و ويرايش كند. نويسنده هرچه در به كارگيري هنجارهاي نگارشي توان اتر باشد، مطلبي كه مي نويسد، منسج متر خواهد بود و پيام او شفّاف و روشن به خواننده، انتقال خواهديافت. نوشتن، سطوحي دارد؛ املا يكي از سطوح مقدّماتي آن است. املا هم مراحلي دارد كه از آن میان، مي توان به توانايي تبديل نشانه هاي آوايي به نوشتاري، نوشتن درست نشانه ها و توانايي خوانا و زيبانويسي اشاره كرد. افزون بر آموزش ...
بازدید : 343 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب علوم تجربی پایه چهارم

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و » کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند « استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملیّ و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود. به همین دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی، کسب علم سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، ...
بازدید : 320 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه چهارم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، توجه شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنمای معلم ارائه می شود، ولی امید است در این جا بیان مختصر این نکات، مفید باشد. پیش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس که در راه خدا تلاش کند قطعاً خدا او را راهنمایی می کند و همیشه پشتیبان نیکوکاران است. مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب به شرح زیر است. توجه و عمل به این امور، ضامن موفقیت بیش تر شماست. کد کتاب: 17/1 دوره تحصیلی: پایه چهارم سال تحصیلی: 95-96
بازدید : 353 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه چهارم

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه های اوّل تا سوم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در انجام این فعّالیت ها با دشواری و چالش مواجه خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد. مواجه کردن دانش آموزان با مسئله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود. کمک به دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن حلّ مسئله یکسان تلقی شود. کمک ...
بازدید : 363 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم

در همه جاي دنيا، در روستاهاي کوچک و شهرهاي بزرگ، هر جا که مسلمانان زندگي ميکنند، مسجد نيز وجود دارد. بعضي از مسجدها بزرگ و باشکوه و بعضي کوچک و ساده اند. اوّلين مسجدي که پيامبر اسلام )صلّي الله عليه و علي آله( و يارانش ساختند، نزديک شهر مدينه بود. اين مسجد قُبا نام دارد و هنوز پابرجاست و مسلمانان در آن عبادت مي کنند. پيامبر و يارانش در شهر مدينه به کمک يکديگر مسجدي ساختند که هم اکنون به مسجد النّبي )مسجد پيامبر( معروف است. آرامگاه پيامبر نيز در کنار همين مسجد قرار دارد. مسجد نقش هاي مختلفي در زندگي مسلمانان دارد و از جايگاه مهمّي در ميان ايشان برخوردار است.   کد کتاب: 28 دوره تحصیلی: پایه چهارم سال تحصیلی: 95-96  
بازدید : 311 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم

با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سلامت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی  یادگیری در آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا در صورت احساس نیاز، آموزگار می تواند برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس کند. 3 برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی توصیفی در درس هدیه های آسمان به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4 به منظور تحقّق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است ...
بازدید : 387 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب هدیه های آسمان اقلیت دینی پایه چهارم

آموزش این کتاب، توجّه به چند نکته لازم است: 1 در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتاب درسی ادغام شده است. 2 تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توجّه به مناسبت های گوناگون و یا در صورت احساس نیاز، آموزگار می تواند برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس کند. 3 برای کسب اطّلاعات بیشتر درباره ی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی توصیفی در درس هدیه های آسمان به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید. 4  با توجّه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهمّی دارند، همکاران محترم در آموزش مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند. 5 محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزائی ...
بازدید : 313 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :