منوی اصلی
دسته پایه نهم 17 مطلب
Page 1 of 212

دانلود کتاب کار و فناوری پایه نهم

همکاران ارجمند، حوزهٔ تربیت و یادگیری کار و فناوری یکی از یازده حوزهٔ تربیت و یادگیری در برنامهٔ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است که در طول 12 سال، از پایهٔ اوّل ابتدایی تا پایان دورهٔ آموزش متوسطه به صورت تلفیقی یا درس مستقل آموزش داده می شود. براساس برنامهٔ درسی ملی ایران حوزهٔ تربیت و یادگیری کار و فناوری با هدف کسب شایستگی کار های مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوین شده است. مانند سال هاى قبل ضرورت دارد در فراىند اجراى پروژه به شاىستگى هاى غىرفنى و فنى دنىاى کار مانند کاربرد ابزار ها، نقشه خوانى، شناخت مواد، اخلاق حرفه اى، مدىرىت منابع، مدىرىت کار و کىفىت، کارآفرىنى، آموزش دىگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به ...
بازدید : 325 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم

یک کتاب را درنظر بگیرید. آن کتاب از هزاران حرف و هزاران کلمه و جمله ترکیب یافته است این حروف و کلمات چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا درهم و برهم و بی ربط پهلوی هم قرار گرفته اند؟ یا اینکه با نظم و ربط خاصّی در پی هم آمده اند؟ بعد از اینکه کتاب را خواندید پی می برید که تمام حروف و کلمات و جمله ها و بخش های مختلف کتاب کاملاً مربوط و متناسب هستند و هدف واحدی را تعقیب می نمایند. تمام این حروف و کلمات با نظم و ترتیب مخصوصی پهلوی هم قرار گرفته اند و هر یک جایگاهی ویژه دارند. به خوبی درک می کنید که در تنظیم و تألیف این حروف و کلمات منظور و هدفی درنظر بوده است. ...
بازدید : 313 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب ریاضی پایه نهم

کتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی پایه های هفتم و هشتم دورهٔ اوّل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. اگرچه رسیدن به چنین هدفی با موانع، مشکلات و دشواری های فراوانی روبه روست و تحقق کامل آن به سرعت امکان پذیر نیست؛ ولی مدّنظر قرار دادن چنین هدفی می تواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند. اصلی ترین و مؤثرترین نقش در این جهت به عهدهٔ معلّم است. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. مؤلفان کتاب ...
بازدید : 366 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم

نوشتن در جهان امروز، يكي از مهار تهاي بهتر زيستن است. از ديد ما، توانايي بيان مقصود در قالب نوشته، نياز اول ةي زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در فضاي رسانه هاي نوپديد است. نوشتن، در پهنة يادگيري، بعد از آشنايي با الفبا و مهارت در خواندن، آغاز م يشود. به همين سبب، مهارت نوشتن را نتيجه و محصول خواندن مي دانيم. هرکتاب، درحقیقت، تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتاب های مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از شیوه های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان است. نویسنده نيز با خواندن، اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباوة فکری خود دست می یابد. به بيان ديگر، نوشتن، فرزندِ خواندن است. هرچه ...
بازدید : 343 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم

درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جزء دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. عناوین درسی این کتاب براساس نقشۀ جدید درس آمادگی دفاعی تعیین شده و محتوای آن با در نظر گرفتن شرایط دنیای امروز و متناسب با نیاز دان شآموزان برنام هریزی شده است. براین اساس موضوعاتی همچون امنیت، تهدید، تهاجم، انواع دفاع، پدافند غیرعامل و جنگ نرم محورهای اصلی کتاب را تشکیل م یدهند. همچنین بسیج و وظایف آن در دوران کنونی، مروری بر هشت سال دفاع مقدس، شناخت زنان قهرمان و مردان مبارز به منظور الگو گرفتن از آنها، از دیگر مباحث مهم این کتا باند. وضعیت و شرایط دنیای امروز و فری بکاری و توطئ ههای مختلف قدر تهای سیاسی و نظامی جهان م یطلبد که نوجوانان و جوانان عزیز با هوشیاری ...
بازدید : 324 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب عربی پایه نهم

شيوۀ کتاب متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات سادۀ عربی را در حدّ ساختار خوانده شده درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب 223 واژۀ جديد به کار رفته؛ امّا 597 واژۀ عربی هفتم و هشتم نيز در آن تکرار شده اند؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب، آموزش 819 واژۀ پربسامد زبان عربی است که با احتساب جمع های مکسّر 860 واژه می شود. » راهنمای برنامۀ درسی « و » برنامۀ درسی ملّی « ، کتاب بر اساس اسناد بالادستی نوشته شده است. برنامۀ درسی ملّی، نقشۀ راه برای تألیف همۀ کتاب های درسی است. تهيّه و تنظيم » شورای برنامه ریزی درسی عربی « راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز که در شده ...
بازدید : 643 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب کار انگلیسی پایه نهم

با استعانت از پروردگار متعال و در سايهٔ عنايات حضرت ولی عصر)عج الله تعالی فرجه الشريف(، برای آموزش در پايهٔ نهم Prospect سومين كتاب از مجموعه كتاب های آموزش زبان انگليسی با نام ۳ تحصيلی تأليف گرديد و هم اكنون پيش روی شماست. برای آشنايی بيشتر با ويژگی های كلی مجموعه و كتاب حاضر، ضمن دعوت از مخاطبان به مطالعه مقدمهٔ كتاب های پايهٔ هفتم و هشتم، نكات ذيل نيز به عنوان ويژگی های خاص كتاب زبان انگليسی پايهٔ نهم معرفی می گردد: دارای شش درس است كه همانند كتاب های پايهٔ هفتم و هشتم، هر درس حول Prospect – كتاب ۳ سازمان بندی و تأليف شده است. )Function( و يک يا چند كنش ارتباطی )Theme( يک مضمون در اين كتاب مضامين در سها به تدريج از حيطه ...
بازدید : 493 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم

خدای بزرگ را شاکریم که یک بار دیگر توانستیم کتاب فرهنگ و هنر پایهٔ نهم را در قالب مجموعه ای کامل از هنرهای تجسمی، سنتی، آوایی، نمایشی و خوشنویسی به شما عزیزان تقدیم کنیم. سخن از فرهنگ و هنر و انتخاب مجموعه ای از هنرهای مختلف از میان دامنه گسترده ای از هنرها، آن هم در کشوری که گنجینهٔ عظیمی از انواع هنرها را در خود جای داده است، کاری بس دشوار است. معیار اصلی این انتخاب در درجهٔ اوّل ،میزان علاقه، توجه و نیاز شما به هر یک از این رشته های هنری است. وجه اشتراک همهٔ این رشته های هنری، کمکی است که هر یک از آنها به شما می کند تا بتوانید محیط پیرامون خود را خوب ببینید، زیبایی ها را درک ...
بازدید : 648 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۶
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایهٔ نهم دورهٔ اوّل متوسطه را پس از کتاب های پایهٔ هفتم و هشتم به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدد و مختلف چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را دربر می گیرد. در برنامۀ جدید دورۀ ابتدایی، در سازماندهی محتوا از تلفیق بیشتری استفاده می شود اما با رسیدن به دورۀ اوّل متوسطه، تلفیق کاهش می یابد و با توجه ...
بازدید : 473 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب پیام های آسمان پایه نهم

کتابی که امسال تدریس می کنید، آخرین کتاب از مجموعه کتاب های پیام های آسمان است . کتابی که دربردارنده مطالبی اثرگذار، مهم و عمیق است و آموزش آن به دلیل رشد فکری مخاطب به این سال موکول شده است . دانش آموزان با ورود به این سن توانایی آن را می یابند که با نگاهی عقلانی به جهان پیرامون خود بنگرند و عقاید خویش را از نو و بر مبنای برهان و استدلال بازسازی کنند. از همین رو، در این کتاب سعی شده است عقاید دینی مورد نیاز مخاطبان با نگاهی عقلانی و از طریق استدلال آموزش داده شود تا هم آنان را در رسیدن به اقناع عقلی یاری کند و هم بنیان محکمی برای عقاید دینی آنان بنا کند. از شما همکاران محترم انتظار می رود ...
بازدید : 287 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
Page 1 of 212