منوی اصلی
برچسب فارسی 8 مطلب

دانلود کتاب زبان فارسی از پراکندگی تا وحدت

زبان فارسی به یکی از حساسترین مراحل حیات خود رسیده است. چنین وضعی ایجاب میکند که بررسی و مطالعه ژرف و کامل و جامع درباره زبان فارسی و سیر تحول کنونی آن و مواضع تازه ای که در انتظار آنست و مواضعی که در پشت سر خواهد گذاشت، صورت گیرد. بدیهی است که چنین بررسی و مطالعه ای نمی تواند تنها در حد بررسی های صرفا ادبی و فنی متوقف بماند.
بازدید : 146 بار
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :
دسته: ادبیات

دانلود کتاب فرهنگ دانش آموز ( عربی – فارسی )

شامل کلیه لغات کتب درسی دوره راهنمایی و دبیرستان ویژه ی دانش آموزان، داوطلبان دانشگاهها و علاقمندان زبان. ویژگی های این فرهنگ عباتند از : در بر داشتن کلیه لغات کتابهای درسی دوره راهنمایی و دبیرستان – استخراج دقیق معانی واژه ها با استفاده از فرهنگ های بزرگ و معتبر – تنظیم بر اساس حروف الفبا از حرف اول تا حرف پنجم به گونه ای که مراجعه کننده به آسانی و در کمترین زمان معنی واژه مورد نظر خود را بیابد – انتخاب حروفی مناسب و چشم نواز.
بازدید : 170 بار
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب عربی در فارسی

این کتاب، دومین چاپ کتاب «عربی در فارسی» استاد خسرو فرشیدورد است که به دلیل کمیاب شدن، تجدید چاپ شده و اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته. مثلا مقاله «کلمات تنوین دار» ایشان به آخر این کتاب افزوده شده است. استاد فرشیدورد این کتاب را بیشتر به منظور تقویت سواد دانش آموزان و دانشجویان نوشته است زیرا به نظر، بیشتر مشکلات یادگیری لغوی و املایی دانش آموزان مربوط به کلمات عربی تبار است نه واژگان فارسی. در جهان زبانی که خالی از کلمات زبان دیگر باشد وجود ندارد. این تأثیرگذاری نه تنها شامل لغتها می شود بلکه دستور زبان را نیز دربر می گیرد. زبان عربی نیز به دلایل مختلف، بیش از هر زبان دیگر در زبان فارسی اثر گذاشته. ...
بازدید : 298 بار
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه نهم

سپاس ب كيران، خداي رحمان را که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومي کشور را بهرة ما ساخت. پس از ستايش پروردگار مهربان، يادآورمي شويم کتاب فارسي پايۀ نهم، بر بنياد يعني شکوفايي فطرت الهي، ،» برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسلامي ايران « رويکرد عام استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ايمان، اخلاق و عمل( و جلوه هاي ،» برنامۀ درسي فارسي « آن در چهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پايۀ اهداف سازماندهي و تأليف شده است. اميدواريم آموزش اين کتاب، به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و پرورشِ شايستگي ها در نسل نوجوان و جوانان، ياري رساند و به گشايش کرانه هاي اميد و روشنايي فراروي آينده سازان ايران عزيز بينجامد. براي اجراي نيکوتر اين برنامه و اثربخشي فرايند آموزش، ...
بازدید : 547 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۵
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هشتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومی کشور را روزی ما قرار داده است. پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت ،» برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، ،» برنامۀ حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی « بر پایۀ سازماندهی و تألیف شده است. امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ بایسته تر نوجوانان یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای ...
بازدید : 411 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۴
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه هفتم

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که توفیق داد تا در پناه لطف و رحمتش، تألیف فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به فرجام برسد. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های ...
بازدید : 357 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه ششم

پروردگار مهربان را سپاس می گویيم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اسلامی و نيز توجّه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی به بازنگری محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهيه، طرّاحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم. اميدواریم آموزش این محتوا، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسلامی و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی ميهن عزیزمان شود. زبان فارسی، جایگاه و اهمّيت بسيار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان م یدهد و از دیگر سوی، درگاهِ رفتن به دنيای آموزش و یادگيری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی، پيام آور شکوه و جلالِ فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول ...
بازدید : 376 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نویسنده: Mojtaba
دانلود :

دانلود کتاب فارسی پایه پنجم

پروردگار حكيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان ايران، به ما فرصت داد. شكر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان، توفيق در كارها را خواستاريم. كتابي كه پيش رو داريد، حلقه ي مياني از زنجيره ي دور هي دوم ابتدايي است. دوره ي اوّل ابتدايي، سه سال نخست) اوّل تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم) چهارم تا ششم( ابتدايي را در برم يگيرد. بنابراين، ساختار و محتواي فارسي پاي هي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، پيوند دارد و از ديگر سو، بايد با پايه ي ششم و بالاتر پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و ...
بازدید : 329 بار
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
نویسنده: Mojtaba
دانلود :